top of page

Вашият портал към здравеопазване от световна класа в Турция

Ние предоставяме широка гама от 16 здравни услуги за международни пациенти, търсещи медицинско лечение в Турция. С партньорства с най-добрите болници и лекари експерти, ние се ангажираме да приоритизираме нуждите на нашите пациенти и да гарантираме тяхното удовлетворение. Открийте здравеопазване от световна класа в Турция с агенцията за медицински туризъм Rumipulse. Вашият вход към първокласна хирургия на затлъстяването и първокласни медицински услуги.

Държава за контакт

20+

Експерт лекар

100+

Фирма партньор

30+

Гаранция за удовлетворение

%100